Yalın Dönüşüm Eğitimi
Yalın Liderlik Eğitimi
Kaizen Eğitimi
Yerinde Kalite Eğitimi
OEE, Üretim Verimliliği Yönetimi Eğitimi
TPM, Toplam Üretken Bakım
KanBan, Çekme ile Akış Yönetimi
Stratejik Planlama Eğitimi
Zaman Yönetimi ve GTD Eğitimi
OKR’ler ve Performans Yönetimi
Stratejiye Yalın Yaklaşım, Hoshin Kanri

Eğitim Kayıt Formu