Stratejik Planlama yıl boyunca icra etmeye çalışacağımız Hedeflerle Yönetimin temel girdilerini oluşturmak için gerçekleştirilen bir çalıştaydır.

2000’li yıllardan itibaren vizyon ve strateji sadece yukarıdan aşağıya değil, hizalanma ve içselleştirme açısından büyük farklar yaratması nedeniyle aynı zamanda aşağıdan yukarıya da yaygın olarak paylaşılmaya başlanmıştır.

Müşterileri odağına almayan strateji olmaz. Hedef kitlemizin önem verdiği müşteri değerlerinin nasıl sorgulandığını birlikte uygulayarak öğreniriz. Sadece müşteriye değer yaratmayan kayıplarımıza odaklanmanın müşteri odaklılık olduğunu düşünürken, müşterilerimize gerçekten en fazla nelerin değer yarattığına birlikte mutabık olur ve hep birlikte hizalanmamız gereken ve stratejik öncelik diyebileceğimiz müşteri değerlerini netleşmiş oluruz.

Etkinlik stratejinin daha geleneksel adımları olan SWOT, PESTEL, Porter’ın 5 Güç yaklaşımlarını dikkate alarak devam eder.

Etkinlik stratejinin daha geleneksel adımları olan SWOT, PESTEL, Porter’ın 5 Güç yaklaşımlarını dikkate alarak devam eder.

Eğitim Konuları:

 • Vizyon, Misyon
 • Müşteri Değer Analizi
 • SWOT, PESTEL ve Porter’ın 5 Güç Analizleri
 • Stratejik Öncelikler
 • Ana Hedefler
 • PUKÖ
 • Hedeflerle Yönetimin yakın tarihi
 • Strateji ve Değişim Yönetimi
 • Liderliğin Yayılımı
 • Faaliyet Planı Kullanımı
 • Görsel yönetim
 • Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim
 • Örnek uygulama

Eğitim Süresi: 1 saat (20:00-21:00)
(Online olarak Zoom aracılığı ile gerçekleştirilecektir)

Katılım Ücreti: Ücretsiz

Eğitim Tarihi: 

 

Eğitim Kayıt Formu

Müşterileri odağına almayan strateji olmaz. Hedef kitlemizin önem verdiği müşteri değerlerinin nasıl sorgulandığını birlikte uygulayarak öğreniriz. Sadece müşteriye değer yaratmayan kayıplarımıza odaklanmanın müşteri odaklılık olduğunu düşünürken, müşterilerimize gerçekten en fazla nelerin değer yarattığına birlikte mutabık olur ve hep birlikte hizalanmamız gereken ve stratejik öncelik diyebileceğimiz müşteri değerlerini netleşmiş oluruz.