Bu etkinlikte üretim tesislerinin, güçlü bir Yalın Yönetim aracı olan TPM’i uygulayarak elde edebileceği faydalar işlenecektir. Etkinlik sırasında fabrikaların TPM’i nasıl uygulayabilecekleri, potansiyel olarak karşılaşabilecekleri zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

TPM ‘in Ölçülebilen Sonuçları

-Arıza sayısında azalma (Otonom Bakım-Planlı Bakım)

-Artan Üretim Kapasitesi ve OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)

-Üretim ve Bakım Maliyetlerinde azalma

-Daha az kalite kusurlu ürün

-Müşteri Şikayetlerinde azalma

 • Eğitim Konuları:
  • TPM kavramı ve kısa tarihçesi
  • Neden TPM? Ölçülebilen ve ölçülemeyen sonuçları
  • OEE, Kayıp ve Üretim Verimliliği Yönetimi
  • 5S ve Görsel Fabrika
  • TPM’in 8 ana faaliyeti
  • Otonom Bakım
  • Planlı Bakım
  • Kaizen
  • Eğitim
  • Kalite
  • Ofislerde TPM
  • Erken Ekipman, Erken Ürün
  • Sağlık, Güvenlik, Çevre
  • TPM uygulamaları
  • Karşılaşılan zorluklar ve öneriler

Eğitim Süresi: 1 saat (20:00-21:00)
(Online olarak Zoom aracılığı ile gerçekleştirilecektir)

Katılım Ücreti: Ücretsiz

Eğitim Tarihi: 

 

Eğitim Kayıt Formu

TPM ‘in Ölçülebilen Sonuçları

-Arıza sayısında azalma (Otonom Bakım-Planlı Bakım)

-Artan Üretim Kapasitesi ve OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)

-Üretim ve Bakım Maliyetlerinde azalma

-Daha az kalite kusurlu ürün

-Müşteri Şikayetlerinde azalma