Makina ve hatlara dair katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlere ait sürelerin ölçülmesi, gruplanması, kolay analiz edecek şekilde raporlanması ve bu bilgilerden üretim verimliliği ve performansını artırmak üzere nasıl yararlanabileceğimize dair metot ve tekniklerin öğrenildiği bir etkinliktir.

Her tesis, liderlerine iş gücü kaynağı ve makine parkı emanet eder. Liderlerinin, %100 olmasa da, %80’den daha iyi bir performans ile bu kaynakları verimli bir şekilde yönetmesini bekler. Eğer bir ölçüm ve iyileştirme aracı kullanmıyor isek çoğunlukla bu kaynakların %40’ından pek yararlanamaz ve %60 OEE, ekipman etkinliği ile çalışırız. Üstelik işimizi büyütürken her bir 60 birimlik ilave siparişi üretebilmek için 40 birimlik ek iş gücü ve bir miktar makine ekipman yatırımı yapmamız kaçınılmaz olur.

 • OEE kavramı ve bileşenleri
 • OEE hesaplaması
 • Hız kaybı ve hız kazancı hesaplaması
 • Standart süre OEE ilişkisi
 • Duruşlar ve 7 büyük kayıp
 • Belirsiz duruş
 • Büyük fotoğraf, Fabrika OEE’si
 • Verilerin analizi
 • Stratejik önceliklendirme
 • KPI ve hedef belirleme
 • OEE yazılımlarından örnekler
 • Örnek uygulamalar

Eğitim Süresi: 1 saat (20:00-21:00)
(Online olarak Zoom aracılığı ile gerçekleştirilecektir)

Katılım Ücreti: Ücretsiz

Eğitim Tarihi: 

 

Eğitim Kayıt Formu

Her tesis, liderlerine iş gücü kaynağı ve makine parkı emanet eder. Liderlerinin, %100 olmasa da, %80’den daha iyi bir performans ile bu kaynakları verimli bir şekilde yönetmesini bekler. Eğer bir ölçüm ve iyileştirme aracı kullanmıyor isek çoğunlukla bu kaynakların %40’ından pek yararlanamaz ve %60 OEE, ekipman etkinliği ile çalışırız. Üstelik işimizi büyütürken her bir 60 birimlik ilave siparişi üretebilmek için 40 birimlik ek iş gücü ve bir miktar makine ekipman yatırımı yapmamız kaçınılmaz olur.