OKR nedir?

Doğru performans yönetimi, çalışanlarınızı geliştirirken, şirketinizi hedeflerine, vizyonuna ulaştırır. Kısa vadeli hedeflerinizle stratejik öncelikleriniz arasındaki köprü olur. Hedef kartlarının az ama en doğru hedeflerden oluşmasına yardımcı olur. Tüm çalışanlar ve yöneticilerin aynı üst amaca hizalanmasını sağlar. Hedeflerin sadece bir rakam olmadığını, çabanın sonuç kadar önemli olduğunu hissettir. Çalışanların gelişimine odaklı geri besleme kültürü oluşturur. Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini öne çıkararak liderlik gelişimine katkı sağlar.

Şirketinizin, öncelikle strateji ve ana hedeflerini nasıl belirleyeceğimizi sonra da bu hedefleri kapsayan hedef kartlarını hem yöneticiler hem de diğer çalışanlar için nasıl oluşturacağımızı öğreneceğimiz bir etkinliktir. Hedef kartlarımızda yer alan hedeflere ulaşmanın önündeki zorluklarla nasıl mücadele edeceğimizi, gelişmeyi nasıl izleyeceğimizi, arzu ettiğimiz sonuçlara ne kadar yaklaştığımızı hangi KPI’lar ile nasıl takip edeceğimizi göreceğiz.

Dengeli skor kart uygulmasında sıkça yapılan hatalar ile özen gösterilmeyen kritik ilkelerin sonuçlara etkisini konuşacağız. Dengeli skor kartı ile OKR‘ı karşılaştırırak, güçlü ve zayıf yanlarını değerlendireceğiz.

Hedef yönetimi yazılım ve uygulamalarının excel tabloları yardımıyla takip edilen hedef kartlarına göre sağlayacağı avantajları paylaşacağız.

Eğitim Konuları:

 • Vizyon
 • Stratejik Öncelikler
 • Ana Hedefler
 • Hedef Kartları
 • Hedeflerin yayılımı
 • Düzenli Takip ve Gözden Geçirme
 • Bütçe, Gelir Tablosu ve Hedefler İlişkisi
 • Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim
 • Performans Değerlendirme Formu ve Çıktıları
 • Hedeflerle Yönetimin Gelişimi ve Yeni İlkeler
 • BSC, Dengeli Sonuç Kartı
 • OKR, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar
 • BSC ve OKR karşılaştırması
 • Örnek Uygulama

Eğitim Süresi: 1 saat (20:00-21:00)
(Online olarak Zoom aracılığı ile gerçekleştirilecektir)

Katılım Ücreti: Ücretsiz

Eğitim Tarihi:

Eğitim Kayıt Formu

Şirketinizin, öncelikle strateji ve ana hedeflerini nasıl belirleyeceğimizi sonra da bu hedefleri kapsayan hedef kartlarını hem yöneticiler hem de diğer çalışanlar için nasıl oluşturacağımızı öğreneceğimiz bir etkinliktir. Hedef kartlarımızda yer alan hedeflere ulaşmanın önündeki zorluklarla nasıl mücadele edeceğimizi, gelişmeyi nasıl izleyeceğimizi, arzu ettiğimiz sonuçlara ne kadar yaklaştığımızı hangi KPI’lar ile nasıl takip edeceğimizi göreceğiz.

Dengeli skor kart uygulmasında sıkça yapılan hatalar ile özen gösterilmeyen kritik ilkelerin sonuçlara etkisini konuşacağız. Dengeli skor kartı ile OKR‘ı karşılaştırırak, güçlü ve zayıf yanlarını değerlendireceğiz.

Hedef yönetimi yazılım ve uygulamalarının excel tabloları yardımıyla takip edilen hedef kartlarına göre sağlayacağı avantajları paylaşacağız.