“Yapabileceğinin en iyisini yapmak yeterli değildir. Öncelikle ne yapman gerektiğini belirle, ondan sonra yapabileceğinin en iyisini yap”

– W. Edwards Deming

Stiza sadece işinizi daha doğru yapmanıza değil aynı zamanda daha doğru işler yapmanızı sağlayacak bir stratejik plan oluşturma sürecinize öncülük eder.

Hoshin Kanri yaklaşımı ile Stiza, stratejik önceliklerinizi belirlemenize ve sonra da bu önceliklerin kurum içinde yayılımı ve hizalanmasını sağlayacak planlarınızı oluşturmanıza destek verir.

Sizinle birlikte stratejik önceliklerin gerçekleşmesini güvence altına alacak hedef ve KPI’ları belirleyerek etkin takibi için katkıda bulunur.

Güçlü bir vizyon, iyi bir stratejik plana sahip olmanın en önemli adımıdır. Sizinle birlikte vizyon, misyon ve değerlerinizi gözden geçiririz. Vizyonun; çalışanlarda heyecan uyandırırken, şirketin de hayalini, ulaşmak istediği yeri ifade etmesine katkı sağlarız.

Rakipleri gözden geçirir, güçlü ve zayıf yanlarını tartışır ve hangi rakiplerden hangi alanlarda daha güçlü olmamız gerektiğini belirleriz.

Müşterileri odağına almayan bir stratejik planın başarılı olma şansı çok düşüktür. Stiza öncelikle firmanız için en önemli müşteri değerlerini belirlemenizi sağlar. ​

Ürün/hizmet kalitesi, hızlı ve zamanında teslimat, çözüm üretme kabiliyeti, iş yapma kolaylığı, marka algısı, ürün gamı gibi pek çok değer müşterilerimiz için önemlidir. Bu değerlerin bazıları müşterilerinizin sizinle iş yapma kararına daha fazla etki eder. Hangi değer önerilerinin daha önemli olduğu sektörden sektöre değiştiği gibi hedef müşteri kitlesine ve zamana bağlı olarak da değişebilir.​

Stiza’nın desteği ile hedef kitlenizin öncelikli beklentilerine karşın sizin sunduğunuz değerleri ve rakiplerinizle aranızdaki farkı görür, analiz eder ve önceliklerinizi belirlersiniz.​

Böylece sınırlı kaynağınızı en doğru müşteri değerlerini geliştirmek için kullanırsınız.​

Stratejik önceliklerimizi etkileyen bir diğer faktör ise ekonomik, teknolojik ya da politik etkenler gibi bizim dışımızda olan değişkenlerdir.​

Stiza SWOT ve PESTEL analizleri ile öncelikle fırsat ve tehditlerinizi tespit etmenize, sonra da bu tehditlerden sakınırken, fırsatları zamanında ve etkin bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak hedef ve faaliyetleri belirlemenize destek verir.​

Fırsatları değerlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz güçlü yanlarınızı sizinle belirleyerek seçici öncelikler oluşturmanıza öncülük ederiz.​

Geçmiş yıla dair değerlendirme ve analizler stratejik önceliklerimize etki edebilecek bir diğer unsurdur. ​

Geçen her yıl gelişim fırsatları sunan farklı bir deneyimdir. Stiza sağladığı analizler ve farklı bakış açıları ile deneyimlerinizi stratejik önceliklerinize yansıtmanıza rehberlik eder.​

Stratejik önceliklerde «daha az daha çoktur» prensibine dikkat edilir. Çok şeyin öncelik olduğu bir yerde hiçbir şey öncelik olamayabilir.​

Bu üç adımlı analiz (doğru müşteri değer önerileri, doğru fırsatlar ve geçmiş yıl deneyiminin sağladığı farkındalık) ile stratejik önceliklerinize dair bir mutabakat sağlamanıza yardımcı oluruz.

Zirveye giden yol pek çok iniş, çıkışlar ve zikzaklarla doludur. İyi bir plan olmadan bu zorlu yolculuğu başarmak çok mümkün değildir. Stiza stratejik önceliklerinize ulaşmanıza kılavuzluk edecek hedef ve KPI’larınızı belirlemenize destek verir.​

Sizinle birlikte bölümler, takımlar ve bireyler düzeyinde tüm hedefleri belirleyerek Hedeflerle Yönetimi sürdürebileceğiniz ortamı tesis eder.

Stratejik Planlama Alt Başlıkları

Vizyonu Gözden Geçirme

Rakip Analizi

Müşteri Değer Önerileri Analizi

SWOT ve PESTEL Analizleri

Stratejik Öncelikler ve Hedefler

Danışmanlık Bilgi Formu