Bir şirketin başarısında en hafife alınan etkenlerin başında muhtemelen vizyon gelir.​

Stratejik öncelikler vizyona hizalanır. Zorlayıcı hedefler vizyondan destek alırlar. Tüm değişim çabalarının başarısında vizyon çok kritik rol oynar.​

Stiza müşterilerinin kurumsal hayalleri ile şirket vizyonun örtüşmesini sağlar. Zorlayıcı hedefler için zorlayıcı ama ulaşılabilir bir vizyonu benimsenmesine yardımcı olur.​

Vizyonun etkin iletişimi ile organizasyonun en uç noktasında çalışanların dahi aynı üst amaç duygusuyla işlerini icra ettikleri bir ortam tesis eder.​

Performans yönetim sistemi ile çalışanların aynı üst amaca ve ortak hedeflere hizalanmasını sağlar.​

Güçlü vizyon, ekibe şampiyonluk yolunda sarf edilen çabanın heyecanını hissettir. Bu heyecanı satış cirosu ya da kar büyüklüğü gibi rakamsal hedefler hissettiremezler. En saygın olmak gibi objektif olarak ölçemeyeceğimiz hayaller de bu heyecanı sağlamayabilir.

Stiza, ekibinizin heyecanla benimseyeceği üst amacı, vizyonu şekillendirmenizi sağlar. Böyle vizyon her bir çalışanın kutup yıldızı olur.​

“​Hayatının en önemli iki günü, doğduğun gün ve neden doğduğunu bulduğun gündür” 

Mark Twain

İlgili Alt Danışmanlık

  • Performans Yönetim Sistemi

Danışmanlık Bilgi Formu