Müşteri değer önerilerirakip analizifırsat ve tehditler v.b. analizleri birlikte gözden geçirerek şirketiniz için fark yaratacak en önemli stratejik önceliklerinizi belirlemenize yardımcı oluruz.
Şirketinizin tüm çalışanları bu önceliklere hizalanır ve hedeflerini bu öncelikleri karşılayacak şekilde belirler.
Stratejik öncelikler şirketinizi, vizyonuna, hayallerine taşıyacak odak noktalarıdır. Şirket hedefleri her bir stratejik öncelik için ayrı ayrı gerçekleştirilen çalıştaylarda mevcut durum ve aşılması gereken zorlukları analiz ederek tespit edilir.
Stratejik öncelikler ve hedeflerin belirlenmesi çift yönlü bir çabadır. Sadece yukarıdan aşağıya değil, büyük ölçüde aşağıdan yukarı doğru bir çaba ile belirlenir.

Danışmanlık Bilgi Formu