Performans gözden geçirmeleri yardımıyla Stiza hedeflenen metriklere ulaşılamayan alanlarda destek verir. Hedefin gerisinde kalınan alanlarda Strateji A3’leri yardımıyla zorlukların ve kök nedenlerinin belirlenmesine yardımcı olur.
Hedeflenen değerlere ulaşmaya destek verecek aksiyonlar için ekip üyeleri ile mutabık kalır. Strateji A3’leri aksiyonların gerçekleşmesini sağlayacak çabayı ve faaliyet planını görünür kılar.
Stiza zorlayıcı hedefler belirlenmesini teşvik eder. Mevcut bilgi ve yetkinliklerle, zorlayıcı hedeflerin kolayca gerçekleşmesi beklenemeyeceği için hedef sahiplerinin yetkinlik gelişimine yardımcı olur.
Asakai kültürü ile liderlerin, günlük düzeyde de hızlı, etkin ve düzenli gözden geçirmeler yapmalarına, zorlukları biriktirmeden aşma alışkanlığı kazanılmalarına destek verir.

 
 

Danışmanlık Bilgi Formu