Yerinde Kalite yalın yönetimin en güçlü ilkelerinden biridir. Kaliteyi sadece prosesin son noktasında değil her proses adımda izleyebilmeyi esas alan bir kalite yönetim sistemidir.

Yerinde Kalite sistemini kurarak «kalite ekibi her prosesin hatalarının kalecisidir, prosesler sadece üretkenliğini artırır» yaklaşımını değiştiririz. Her bir proses birimini kendi hatalarının kalecisi olacak şekilde güçlendiririz.
Her bir prosesin önemli ve sık tekrar eden hatalarına dair farkındalığını artırırız. Sık ve önemli hataları Kaizen ve 8D gibi metotlarla PUKÖ kültürü ile iyileştirmesini sağlarız.
Takım liderlerini, zamanlarının önemli bir kısmında kaliteyi etkileyebilecek değişkenlikleri önlemeye çalışmaları için geliştiririz.

Yerinde Kalite yaklaşımıyla çalışanlar hata yapmaktan kaçınır fakat hatayla karşılaşınca da proses akışını durdurmaktan çekinmezler.
Yönetim her fırsatta kalitenin daha yüksek bir öncelik olduğunu hissettirirken, çalışanlar da kalitenin adetten önce geldiğini benimserler.
Müşteri şikayetleri ve son kontrolde tespit edilen hatalarından tetiklenerek etkinliği artan proses kontrol, verimliliğin de eş zamanlı olarak artmasını sağlar.
Poke Yoke ve Jidoka gibi teknikleri öğretip, uygulatarak hataların oluşmasını önleyici çözümler geliştirilmesine yardımcı oluruz.
Öneri sistemleri ile hataların büyümeden önüne geçilmesini sağlarız.

Yerinde Kalitenin 5 bileşeni:

  • Standart İş
  • Oto kontrol
  • Birbirini takip eden kontroller
  • Görsel yönetim
  • Hataları önleyecek şekilde tasarlanmış prosesler ve Sürekli İyileştirme

Eğitim, uygulama ve geliştirme faaliyetlerimiz ile Yerinde Kalitenin 5 bileşenini tesis eder, her operatörün «kendisinin kontrolörü» olmasını sağlarız.
Her bir çalışan ürün ya da hizmetin müşteriler için önemini ve müşteri beklentilerini çok iyi bilir hale gelir.

Danışmanlık Bilgi Formu