Her şirkette yönetsel sorumluluğu olan pek çok pozisyon vardır. Stiza, yönetsel sorumluluğu olan pozisyonlarda çalışanlar için gerçekleştirdiği eğitim ve çalıştaylarla liderlik gelişimlerine destek verir.
Liderlik gelişim programı takım olma, etkin dinleme, talimat vermek yerine diğerlerinin öneri ve fikirlerini alma, ortak amaçlara hizalanma, analiz etme, sürekli iyileştirme, konfor alanının dışına çıkabilme, ekibini geliştirme, hatalarından öğrenme, geri bildirim verebilme, alabilme, takdir etme vb liderlik yetkinliklerinin çalıştaylarla geliştirilmesini hedefler. Stiza tüm bu yetkinleri hem kavramsal hem de örneklerle tartışarak içselleştirilmesini sağlar. Çalışanların kendi değişimlerini izleyebilecekleri ve birbirlerini değerlendirebilecekleri bir program oluşturur.

Danışmanlık Bilgi Formu