Yalın Değerlendirme Yalın yolculuğa başlarken ve bu yolculukta ilerlerken yılda bir defa yapılması önerilen bir genel gözden geçirme faaliyetidir. Değerlendirmenin mümkünse tamamı faaliyet ortamlarında, süreç alanlarında gerçekleşir.
Sadece üretim süreçleri ile sınırlı değildir, IK, BI, satın alma, mali işler ve diğer bölümleri de kapsayan bir gözden geçirme ve mevcut durum analizidir.
Problem çözme, kalite hatalarının proseste takip ve önlenmesi, gözden geçirme etkinliğiverimlilik, kayıpların takip ve önlenmesi, görsel yönetim araçlarından yararlanılması, hatalardan öğrenmeliderlik, takım olma, stratejik bakış gibi onlarca başlıkta gözlem ve sorularımızla durumunuzu değerlendirir ve her bir alan için birer metrik puan paylaşırız.

 
 
Yalın değerlendirme puanınız yalın ilkeleri uygulayan diğer şirketlerle kendinizi karşılaştırabileceğiniz bir puandır.

Pek çok analizin en önemli eksikliği bir sonuç çıkarmamaktır. Bir sonuç çıkarmak değerlendirmenin en önemli adımıdır.
Değerlendirmemizin çıktıları stratejik önceliklerinizi belirlemenize yardımcı olur.
Müşterilerinizin önem verdiği değerler ile bu değerleri mükemmelleştirmenize yardımcı olacak yetkinlikler arasındaki mesafeyi görerek seçici bir gelişim planı hazırlamanıza yardımcı oluruz.

Danışmanlık Bilgi Formu