Değer akışı haritalama, bir ürün veya hizmetin planlanma, oluşum ve teslim sürecindeki tüm adımları görselleştirmeye, analiz etmeye, gelecekteki durumu tasarlamaya ve iyileştirmeye olanak tanıyan bir yalın yönetim aracıdır.
Müşteriler için değer, bir ürün ya da hizmet için bedelini ödemeye memnun olduğu işler ve beklemeye razı olduğu sürelerdir.
Müşteriler, katma değersiz işlere, katma değersiz süreye bedel ödemek istemezler.
VSM ya da Değer Akış Haritalama bir tedarikçi ile bir müşteri arasındaki bir prosese ait tüm faaliyet adımlarını, katma değer yaratan ve yaratmayan şeklinde ayırt ederek görmemize yardımcı olur.

Stiza VSM metodu ile süreçlerinizin uçtan uca tüm adımlarını bir kanvas/pano üzerine yerleştirerek büyük fotoğrafı görmenizi sağlar.

Böylece değer yaratmayan işlemleri ve değer yaratmayan süreleri tespit etmenize ve yok etmenize yardımcı olarak müşterilerinize daha fazla değer yaratmanızı sağlar.

Danışmanlık Bilgi Formu