Hiç hata yapmamak imkansızdır. Çok deneyimli olmak çoğunlukla çok da hata yapmış ve hatalarından öğrenmiş olmaktır. Başkalarının hatalarından öğrenebilmek daha da değerlidir.
En iyi şirketler de hatalar yaparlar. Onları diğerlerinden ayıran fark hatalarından öğrenmesi ve hatalarını tekrar etmemesidir.
Stiza, şirketinizde hatalarından öğrenme kültürünün yerleşmesi için TND (Tek Nokta Dersleri) ve Öğrenilmiş Dersler gibi araçların etkin kullanılmasını sağlar.
Hemen her gün pek çok sorun ya da hatanın insan kaynaklı olduğu iddia edilir.

Stiza hatalardan öğrenme kültürünü yaygınlaştırarak bu sorunların aslında insan değil sistem kaynaklı olduğunun görülmesine ve sistemi iyileştiren aksiyonlar alınmasına yardımcı olur.
TND, bir sorunun tekrarını önlemek ya da süreci iyileştirmek için operatörleri eğitmek üzere resimler, semboller ve kısa metinler kullanılarak hazırlanmış basit ama güçlü bir operasyonel araçtır. İdeal TND bir A4’e sığacak şekilde, yarım saat içinde hazırlanmalı, 10 dakika içinde anlaşılmalıdır.
TND’leri genellikle ilk amir verir. İlk amir ve sürecin paydaşları metot farklılığını anladıklarına ve mutabık olduklarına dair imza atarlar.
Hatanın tekrar etmesi durumunda lider TND’yi tekrar açar. Lider ve paydaşlar metoda dair neyin eksik bırakılmış olabileceği tartışır ve mutabakat sağlayıp güncellerler.

TND alışkanlığı olmayan bir şirketin saha gözden geçirmelerinde 4M analizlerinin insan faktöründe yoğunlaştığını yaygın olarak görebilirsiniz. TND’ler 4M analizindeki insan faktörü diye etiketlediğimiz hatalar için basit ama etkili bir araçtır. Metodun önleyici bir araç olmasına yardımcı olurlar ve zamanla 4M analizinin kalitesi de iyileşerek daha dengeli bir faktör dağılımı gözlenebilir hale gelir.
TND’ler Standart İş Talimatlarını oluşturmak ve güncellemek için de değerli bir veri tabanı oluştururlar.
İlgili iş merkezinde işe yeni başlayan ya da geçici rol alan her çalışanın iş başı eğitimleri için önemli bir kaynak oluşturur. TND’ler yardımıyla yapılan iş başı eğitimleri başkalarının hatalarından öğrenme fırsatları yaratır.
Kompleks sorunları TND’ler ile çözemeyiz. Bu tür problemler için Poke Yoke ya da Jidoka’larla sonuçlanabilecek kaizenler gerçekleştirmemiz beklenir.

Ofis takımları da TND’leri kullanılabilirler. Ofis takımları bu formu çoğunlukla Öğrenilmiş Dersler olarak adlandırılır. Lider değil soruna etki eden süreç paydaşı Öğrenilmiş Dersler formunu hazırlar. Prensip yine aynıdır. Hatanın nedeni ve önlemek için metotta yapılan değişikliği içerir.

Stiza, çalışanlarınızın TND ve Öğrenilmiş Dersler kullanma alışkanlığı güçlendirerek hatalarından öğrenen bir şirket kültürü oluşmasına yardımcı olur.

Danışmanlık Bilgi Formu