İyiye doğru değişim ya da daha yaygın ifadeyle sürekli iyileştirme olarak dilimize çevirebileceğimiz Kaizen bütün iyileştirme ve süreç geliştirme araçlarının merkezinde yer alır.
Sürekli iyileştirmeye önem vermek Yalın Yönetimin değerlerinden biri olduğu gibi aynı zamanda tüm yalın iyileştirme araçlarının üzerine kurulu olduğu iki temel direğinden birisidir.
Stiza, firmanızda sürekli iyileştirme kültürünü oluşturarak, ekiplerinizin problemlere ve problem çözümüne bakışını değiştirir.

Çalışanlarınızın PUKÖ döngüsünün her bir adımını derinlemesine anlamalarını ve her bir adımında kullanılan araç ve teknikleri kolay uygular duruma gelmelerini sağlarız.​

Stiza’nın takım çalışmaları ile ekipler planlamanın önemini, hazırlık ve analizin çözüme etkisini uygulayarak içselleştirirler.​

Çalışanlar Önce/Sonra Kaizen ya da Hızlı Kaizen gibi isimlerle adlandırdığımız çalışmalarla analiz ve kök nedenleri sorgulamaya dair pratiğini geliştirirken Majör Kaizen ya da Kobetsu Kaizen diye andığımız nedeni ve çözümü çok sayıda etkene bağlı iyileştirme etkinlikleri için yetkinliklerini geliştirirler.​

Kaizen’i bir araç olarak iyi kullanma becerisini geliştirmek kadar gözden geçirmeler sırasında bazı sorunları kaizen aracı ile çözme alışkanlığının benimsenmesi, yaygınlaşması da çok önemlidir.​

Stiza, Asakai gözden geçirmeleri sırasında hangi sorunların TND hangi sorunların kaizenlerle çözüleceğine dair ekip üyelerinin pratik ve yetkinlik kazanmalarına yardımcı olur.​

Yerinde Kalite yaklaşımı yerleştikçe kalite problemlerine kalıcı çözümler beklentisi yükselir ve 8D’ler, kaizenler daha yaygın kullanılır.​

OEE sonuçları gözden geçirildikçe kullanabilirliği en düşük olan makina ve hatlara hangi kaizenleri, performans kaybı en fazla olan noktalara hangi kaizenlerin yapılacağına dair hızlı fikir birliktelikleri oluşur.

Öneri sistemi uygulamasının yaygınlaşması ile çalışanlar bir gözden geçirme beklemeden ortamlarındaki sorunlara dair öneriler vererek bu sorunların görece karmaşık olanlarını kaizenler yardımıyla çözerler.​

Stiza’nın kayıp avcılığı ya da muda avcılığı diye andığımız uygulaması kanıksanmış sorunları görünür kılar ve öneri sistemi ve kaizenler aracılığıyla çözüme kavuşturur.

Danışmanlık Bilgi Formu