Açınımı Tekli Dakikada Kalıp Değişimi olan SMED, ekipman değişim süresini azaltmak için üretimde kullanılan bir yalın yönetim aracıdır. SMED, değişikliğin gerektirdiği mümkün olduğunca çok adımı ekipman çalışırken tamamlayarak ekipman duruş zamanından tasarruf etmeyi ve bir sonraki ürünü işlemek için hızla geçiş yapmayı hedefler.
Üretimde ürün değişikliğinin getirdiği operasyon değişikliği yükünü azaltmak için geleneksel tercih çoğunlukla birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ihtiyaç duyulan ürünleri dahi benzer oldukları için bir arada üretme çabası şeklinde olmuştur.
Toyota, biriktirmeli üretimin yanlış bir strateji olduğunu savunmuş ve 1940’lı yıllarda yaklaşık 3 saat ile süresi en uzun operasyon değişikliği olan kalıp değiştirmeyi 1950’lerde 1 saate indirmeyi başarmıştır.

Batıya çekici gelmeyen bu stratejiye, takip eden yıllarda Mazda büyük katkı sağlamış ve 1960’larda kalıp değiştirme süresinde 10 dk sınırına yaklaşarak tek basamaklı dakikalarda operasyon değişikliği kavramı SMED’i bir endüstriyel hedef olarak set eden firmalar arasında yerini almıştır.
Operasyon değişikliği süresi kısa bir dönemde gösterilen çaba ile tek basamaklı dakikalara yaklaşmayabilir. Japon otomotiv endüstrisi için 10 dk sınırına yaklaşmak 20 yıl, 3 dk’ları deneyimlemek 30 yıla yakın zaman almıştır. Günümüzde şirketler yalın ilkeler etrafında geliştirilmiş pek çok araçtan yararlanarak operasyon değişikliği sürelerini çok daha kısa zamanda iyileştirebilecek durumdadırlar.
Dış set-up uygulamasının yaygınlaşması, hazırlık sürecine dair iyileştirmeler, takım ve aparatlardaki standartlaştırmalar gibi gelişmeler operasyon değişim sürelerinin iyileştirmek için büyük fırsatlar yatmaktadır.

Stiza, video analiz ve yerinde gözlemlerle ekibinize değişim sürelerini iyileştirme deneyimi kazandırarak bu tekniğin farklı makine ve hatlarda da kullanılmasına yardımcı olur.
SMED çabasındaki öncelikli beklenti sanılanın aksine operasyon dönüşü kayıplarına toplam tüketilen zamanı azaltmak değildir.
Dönüş süresini azalttığı halde biriktirmeli üretim stratejisinden vazgeçemeyen şirketler üretim içi stoklarını azaltamadıkları gibi, daha kısa sürelerle müşteri sipariş teslimat fırsatını da değerlendirememiş olurlar.
Stiza SMED çalışmalarının daha kısa teslimat sürelerine yansıması için çaba sarf eder, ısrarcı olur. SMED, çekme sisteminin ve akışın tesis edilmesini kolaylaştırarak planlama performansında iyileşme sağlar.
SMED ve çekme sisteminde sağlanan iyileşmelerle firmalar, hem daha kısa sürelerde teslimat hem de daha iyi bir teslimat planına uyum performansı gerçekleştirerek müşterilerinin bağlılıklarını artırırlar.

Danışmanlık Bilgi Formu