Hataların yalıtımı şeklinde Türkçe’ye çevirebileceğimiz Poke Yoke’yi yabancı kaynaklarda Poka Yoke ifadesi ile görürüz.
İşletmelerdeki süreç ve proseslerden sorumlu çalışanların işlerini yanlış yapmalarına engel olan sistemlere verilen isimdir.
Poke Yoke sorun ve hataları önlemek için sıkça kullanılan 4M analiz aracındaki «man», insan faktörünün etkili olduğu hatalara odaklanarak onları ortadan kaldıran araçtır.

Danışmanlık Bilgi Formu