Hedeflerle Yönetim gerçekleştirmek Performans Yönetimi için gereklidir ama yeterli değildir. Performans Yönetimi şirketlerin vizyonuna, hayallerine ulaşmasındaki belki de en güçlü araçtır.
Stiza Stratejik Planlama ile bireyler düzeyine indirilmiş hedef ve KPI’ların her bir çalışan için hedef alt ve üst sınırlarını ve ağırlıklarını belirlemenize yardımcı olarak tercihinize göre bireysel skor kartlarınızı ya da OKR kartlarınızı oluşturur.

Performans Değerlendirme yıl sonlarında yapılan skor puan hesaplanmasının çok ötesinde ve tüm yıla yayılan bir çabadır.

Stiza ekiplerinizin hedef ve KPI’larını aylık düzenli gözden geçirme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.
Gözden geçirme etkinliklerinde stratejik önceliklere her seviyede hizalanmanıza katkıda bulunur.
Hedef metrikler kadar tutulan yol ve çabanın da önemli olduğunu, hedef kadar çabayı da takdir ettiğimizi hissettiririz.

Stiza bire bir değerlendirme ve geri bildirimlerin yıl içerisinde de sık sık tekrarlanmasına destek verir. Böylece iyi giden alanlarda takdir fırsatları değerlendirilirken, daha iyi olunması beklenen alanlarda ise geri bildirim ve öneriler paylaşılır.
Öz değerlendirmeleri teşvik ederek farkındalığı artırırız.
Geri bildirim ve değerlendirmelere katılımımızla çalışanların hedeflere odağını yüksek tutar gerçekleşme yüzdelerini en üst seviyeye taşırız.
Bu süreçte hesap verebilirlik, geri bildirim alma ve verebilme, kararlılık, gelişime açıklık, ekibini geliştirebilme gibi yetkinliklerin gelişmesine yardımcı oluruz.

Hedefler kişisel ve mesleki gelişim için çok büyük bir fırsattır. Zorlayıcı hedeflerin mesleki gelişime destek vermeden gerçekleşmesi kolay olmayacaktır. Sizinle birlikte her bir hedef için ekibinizin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler ve bir gelişim planı oluşturmanıza yardımcı oluruz.
Mesleki gelişim bağlılığa en fazla etki eden birkaç faktör arasında yer alır. Bu gelişimi sağlamak üzere kaynaklarınızı en doğru kullanacak ihtiyaçları sizinle birlikte belirleriz.

Bütçe yönetiminin performans yönetimi ile entegre olmasına yardımcı oluruz. Bütçenin hedeflerle, hedeflerin de bütçeyle uyumlu olmasına katkıda bulunur, performans gözden geçirmelerinin bütçe kontrol sürecine destek vermesini sağlarız.

Stiza performans yönetimi modeli çalışanlarınızı geliştirip, bağlılığını artırırken sizi vizyonunuza, hayallerinize taşır

Danışmanlık Bilgi Formu