Stiza, Operasyonel Mükemmelliğin kurum kültürü haline gelmesi için iyileştirme araçlarının her bir çalışan tarafından tekrar eden bir şekilde uygulanması için yardımcı olur.
Yayılımın önündeki zorlukların aşılmasına destek olur. Bu kültürel değişimin önemli bileşenlerinden biri de Yalın Liderlik yaklaşımıdır.
Stiza, ekibini stratejik önceliklere hizalayan, talimat vermek yerine ekibinden çözüm önerileri alan, zorlamayı ve zorlanmayı seven, ekibine hatalarından öğrenme kültürü kazandıran, uyarmak yerine TND (tek nokta dersi) verme alışkanlığı kazanmış, mevcut durumla yetinmeyip sürekli iyileştirme çabası içinde olan takımlar yaratan Yalın Liderler geliştirmenize yardımcı olur.

Danışmanlık Bilgi Formu