“Öneri sistemi”, işletmelerin şirket kültürünü geliştirmek, maliyetleri düşürmek veya ürün kalitesini, işyeri verimliliğini, müşteri hizmetlerini veya çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışanlarından girdi talep ettiği bir sistemdir. “Bireysel Öneri Sistemleri” veya “Çalışan Öneri Sistemleri” olarak da adlandırılırlar.
Çalışanların bilgisi ve zihinsel yetkinliğinden yararlanamamak 8’inci büyük kayıp kabul edilir. Stiza, şirketinizde etkin bir öneri sistemi kurmanıza ve böylece kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, kayıpların azaltılması gibi pek çok konuda bir akıl yerine bin akıl olarak ilerlemenize yardımcı olur.
Kaizen isimli kitabında Masaaki Imai, Japonya genelinde kişi başı yıllık öneri ortalamasının 1970’lerde 19’lara ulaştığını ve öneri kalitesinde artışla günümüzde de böyle devam ettiğini paylaşmıştır.
Stiza, öneri sisteminizin yaygınlaşmasına yardımcı olarak, muda (kayıp) avcılığı gibi etkinliklerle süreçlerinizi tıkayan kayıplara hızlı ve pratik çözümler getirir.

Stiza, öneri sisteminizin etkinliğini artırarak, takım liderlerinizin gelişimine katkı sağlar. Saha liderleri çözümler için talimat vermek yerine çözümler için fikir toplar ve çözümlerin hızla hayata geçmesine yardımcı olurlar.

Stiza, Asakai kültürünü teşvik ederek, takım liderlerinin analiz ve çözüm önerileri topladıkları bir ortam oluşturur. Liderler önerileri kaleme almakta ekiplerine yardımcı olurlar.
Öneri ödül törenleri, motivasyon ve sürekliliği canlı tutar. Kurum için, kalite, SMED ya da arıza gibi öncelikli olabilecek alanlara verilen takdir amaçlı küçük ödüller bu alanlardaki iyileşmeyi hızlandırır.

Danışmanlık Bilgi Formu