Müşteri bağlılığını arttırmak için sadece değer yaratmayan faaliyetleri görmek ve önlemek yeterli değildir. Öncelikle değer yaratan faaliyetlere odaklanabilmek gerekir.
Müşterilerinizin önemsediği değer önerileri ürün/hizmet kalitesinden, çözüm üretme kabiliyetine, daha kısa teslim zamanından, iş yapma kolaylığına kadar uzun bir liste oluştururlar.
Firmanızın hangi değer önerileri ile en yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacağını keşfeder ve bu değer önerileri etrafında geliştirilecek stratejik öncelikleri belirleriz.
Böylece müşterilerinize gerçek değeri yaratır ve onların önceliklerine hizalanarak sözlerini yerine getiren bir çözüm ortağı olursunuz. Stiza’nın Operasyonel Mükemmellik uygulamaları ile firmanızda sıçramalı bir değişim yaratırız.

Danışmanlık Bilgi Formu