Kaizen Etkinliği, bir sürecin iyileştirilmesi için belirli bir hedef ya da hedefler dizisine yönelik bir hafta veya beş günlük koordineli bir atölye çalışması etkinliğidir.
Kaizen etkinlikleri, öneri sisteminin yaygınlaşmasına ve problem çözme kültürünün güçlenmesine katkı sağlar.
Kaizen etkinliklerini üst yönetim planlar ve yürütür.
Katılımcılar çözülmesi hedeflenen problemleri etkinlikten çok önce belirler. Takımlar problemlere dair sorunun büyüklüğü, sıklığı gibi analizleri ya da veri setini etkinliğin başında paylaşırlar. Grup, bu verilerle etkinlik öncesi ve sonrasını karşılaştırır ve gerçekleştirilen aksiyonları geçerler.
Etkinliğin başında kısa bir eğitimle problem çözme tekniğine dair çalışanlar bilgilerini güncellerler.

Yöneticiler majör problemleri küçük parçalara ayırarak, küçük ekiplerin her bir probleme çözüm üretmesini beklerler. Problem çözme deneyimi daha yüksek olanlar diğer ekiplere analiz fazında yardımcı olurlar.
Kaizen etkinliği şirketin en fazla kanayan yaralarına odaklanmak için fırsattır. Zihinsel çabanın ağır bastığı bir faaliyettir. Yöneticiler herhangi bir takımın bu etkinliğini yapılacak işler listesini temizlemek için bir fırsat görmesine engel olur. Böyle deneyimi yüksek insanların bir haftasını günlük işler listesiyle ilgilenerek geçirmesi kaynak israfıdır.
Şirket ekiplerin henüz çözülememiş problemlere, dar boğaz süreçlere odaklanmalarını beklenir.
Etkinlik sonrasında iyileştirme yapılan alanlarda ilgili sorunların yeni durumu analiz edilerek etkinliğe tüketilen kaynak ile iyileştirme büyüklüğü karşılaştırılır.

Danışmanlık Bilgi Formu