Stiza faaliyet ve süreçlerinizi sizinle birlikte değerlendirerek güçlü ve zayıf yanlarınızı görmenize yardımcı olur.
Yalın Değerlendirme diye anılan bu mevcut durum analizi üretim süreçleri ile sınırlı kalmayıp, IK, Bİ, satın alma, mali işler ve diğer bölümleri de kapsayan bir gözden geçirme ve durum tespiti çalışmasıdır.
Problem çözme, kayıp ve hataların takip ve önlenmesi, verimlilik, görsel yönetim araçlarından yararlanılması, stratejik bakış gibi onlarca başlıkta gözlem ve sorularımızla durumunuzu değerlendirir ve her bir alan için bir metrik puan paylaşırız.
Mevcut duruma dair bütünsel bakış edinmenize yardımcı olur, çıktıları önceliklendirir ve bir dönüşüm yol haritası öneririz.

Danışmanlık Bilgi Formu