İster DSK (Dengeli Skor Kartı) kullanalım ister OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) tüm performans yönetim araçları çalışanların gelişimini çok önemli bir faktör kabul eder. Örneğin DSK sistemi hedefleri dört farklı boyut çatısı altında gruplar ve bu boyutlardan biri öğrenme ve çalışanların gelişimidir.
DSK, her şirketin müşteri bağlılığını artırmak ve finansal sonuçları iyileştirme hedefleri ile bu iki grubu iyileştirebilmek için geliştirmesi gereken iş süreçleri hedefleri olması gerektiğini söyler. Bu üç boyuttaki zorlayıcı hedefler kendiliğinden kolayca gerçekleşemeyeceği için dördüncü boyut olarak da her çalışanın hedefleri doğrultusunda öğrenme ve gelişim hedefleri olması gerektiğini belirtir.

Stiza, çalışanlarınızın hedeflerini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarını belirlemenizi sağlayarak hedeflerine hizmet edecek eğitimleri gerçekleştirir.
Hedefler doğrultusunda oluşan mesleki gelişim planı ve gerçekleştirilen eğitimler sadece iş sonuçlarını değil çalışan bağlılığını da artırır.
OKR yaklaşımı da bu açıdan DSK sisteminde farklı değildir. Her çalışanın hedeflerinden en az bir ya da ikisinin gelişim hedefi olmasını önerir.

Kişisel gelişim sadece mesleki gelişimle sınırlı değildir. Zorlayıcı hedeflerle çalışılan ortamlarda

  • Geri bildirim alabilme ve verebilme
  • Hesap verebilirlik
  • Kararlılık
  • Sonuç odaklılık
  • Gelişime açıklık
  • Ekibini geliştirme

gibi yetkinliklerin de birlikte gelişmesi önemlidir.
Stiza bu tür kişisel yetkinlikler için 360 derece değerlendirme sisteminden yararlanan bir geliştirme programının oluşturulmasını sağlar.

Danışmanlık Bilgi Formu