Asakai, sabah 8:00 ya da 9:00 gibi erken saatte kurum yöneticilerinin, ilgili göstergelerin yer aldığı bir pano önünde bir araya gelerek iş güvenliği, kalite, kayıplar, verim gibi konulara dair hızlı bir durum değerlendirmesi yaptıkları toplantıdır.
Yalın yaklaşımın çok değerli bir ritüeli, alışkanlığıdır. Hızlı bir şekilde dünün muhasebesi yapılarak iyileştirme fırsatları konuşulur. İletişimi, hesap verebilirliği ve sorumluluk alma yetkinliklerini geliştirir. Büyük organizasyonlarda, yönetim seviyesinin gözden geçirmesinden öncesinde daha küçük grupların Asakai toplantıları gerçekleşir. Genellikle grup SQDCM panosunun önünde, her takım lideri ilgili birimin diğer takım lideri ile birlikte durum paylaşımında bulunur.
Toplantı önceki güne ait iş güvenliğine dair bir sorun olup olmadığı ile başlar. Bir iş kazası duymamak beklenen bir durum iken bir hafta ya da daha uzun bir süre geçtiği halde bir ramak kala duymamış olmak riskleri hafife almak olarak yorumlanabilir.

Kalite, iş güvenliğinden sonra ikinci en önemli konu başlığıdır. Takımlar önceki gün bir kalite reddi ya da şartlı kabul, tamir, hurda veya proses içi kalite kontrol istatistiklerinde olumsuz bir değişim olup olmadığı konuşurlar. Bunlardan her hangi birinde sorun yaşanmış ise takım liderleri nedenlerini ve kök nedenlerini tartışır.
Liderler aksiyon olarak operatörü uyarmak gibi açıklamaları uygun bulmazlar. Bunun yerine TND (Tek Nokta Dersi) düzenlemiş olmasını duymak beklerler. TND çoğu zaman tek başına yeterli olmaz beraberinde geçici süreli bir otokontrol faaliyeti planlamak yaygındır.
Sorun daha kompleks ya da tekrar ediyorsa ilgili lider bir kaizen ile derinlemesine analiz ederek aksiyonlar alma sorumluğunu üstlenir.

Hızlı alınacak aksiyonlar için kaizen düzenlenmeyebilir. Böyle durumlar için sorunun tekrar etmesi durumunda değişkenlikleri daha iyi anlayabilmek açısından sorun ve çözüm önerisini öneri sistemine dahil etmekte yarar vardır.
Liderler kalite başlığından sonra aynı şekilde plana uyum, OEE, üretim verimliliği çıktıları ve çalışanların moral, motivasyon ve gelişimine dair konular konuşurlar.
Asakai gözden geçirmelerinin sürdürülebilir olması açısından hızlı gerçekleşmesi beklenir. Asakai alışkanlığını ilk defa oturtmaya çalışan bir tesiste gözden geçirmelere en önemli kabul ettikleri tek bir başlıkla, örneğin kalite konuları ile başlayıp, izleyen haftalarda diğer başlıkları eklemeleri önerilebilir.

Liderler gözden geçirmelerde sadece önceki günün muhasebesini yapmaz, içinde bulunulan güne dair değişkenlikleri de konuşurlar. Takım, örneğin operatör eksikliği, yerine kimin geçeceği, onun ne kadar eğitimli olduğu, hangi farklı bir malzeme ya da metot uygulayacak oldukları gibi tüm değişkenliklere dair hangi tedbirlerin alındığı gözden geçirir.

Stiza, bu küçük ama çok önemli alışkanlığın kurumunuza bir kültür olarak yerleşmesini sağlar. Gözden geçirmelerin «konuşmuş olmanın» çok ötesine gitmesini güvence altına alır.

Danışmanlık Bilgi Formu