OKR Olgunluk Değerlendirmesi OKR’leri bir performans yönetim aracı olarak uygulamakta olan şirketlere bu yolculukta ilerlerken yılda bir defa yapılması önerilen bir genel gözden geçirme faaliyetidir. Değerlendirme hedef sahibi olan tüm bölümleri kapsar ve faaliyet ortamlarında küçük guruplarla yapılan görüşmeler ile  gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonucunda kurum daha yüksek bir performans sergileyebilme potansiyelini, öncelikli fırsatlarının neler olduğunu detaylı bir değerlendirme raporu ile görmüş olur. Her yıl tekrar edilmesi durumunda ise kurumun hangi alanlarda daha hızlı yol kat ettiği ve değişime dair hangi alanlarda zorlandığı açık bir şekilde görülebilir.

Pek çok analizin en önemli eksikliği bir sonuç çıkarmamaktır. Bir sonuç çıkarmak değerlendirmenin en önemli adımıdır.

Değerlendirme OKR sisteminin temel ilkeleri ile bu ilkeleri icra ederken ihtiyaç duyulan araçların ne kadar etkin kullanıldığını sorgular. Sorular ve yanıtlar bu ilkeler ve araç kümelerini içerecek şekilde gruplanır.

Önem verdiğiniz alanları mükemmelleştirmenize yardımcı olacak yetkinlikler ile değerlendirme çıktıları arasındaki mesafeyi görerek bir gelişim planı hazırlamanız mümkün olur.

OKR metodolojisinin büyük etkisi olduğu hizalanma ya da çalışan bağlılığı gibi alanlarda yapılacak mini anketler ile değerlendirme sonuçlarından farklı açılardan da yararlanılır.

Danışmanlık Bilgi Formu